Měření radonu

Stanovení radonového indexu pozemku

radon podlozi

pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení.

Měření objemové aktivity radonu v interiéru

v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako podklad pro žádost o dotaci pro ozdravení stávajících objektů se zvýšeným výskytem radonu.

Ceny měření radonu 

MĚŘENÍ POZEMKU: 2500,- Kč 
Cena je za měření jednoho pozemku pro rodinný dům, v případě více pozemků poskytujeme slevu, v případě pozemku pro jinou stavbu cena dohodou.

MĚŘENÍ INTERIÉRU: 1400 - 2400,- Kč 
Cena je stanovena pro měření v rodinném domě v rozsahu za 1 až 3 měřící místa. V případě jiného rozsahu nabízíme cenu dohodou.

Zdarma je doprava na místo měření v rámci okresu KV.