Přístrojové vybavení

Systém RM-1

pro integrální dozimetrii radonu k měření průměrných objemových aktivit radonu v interiérech.

Systém pro měření radonu RM-1

Tvoří jej

  • elektrety, typové označení RME–1
  • expoziční komory RM–200A objem 200 ml
  • vyhodnocovací zařízení (reader) EVR–5 (model 2003)

Podle dokumentace o schválení typu, tvoří měřidlo ve smyslu zákona č. 137/2002 Sb. dvojice kompletu elektretu typu RME-1 a expoziční komory typu RM-200 s vyhodnocovacím zařízením typu EVR-5. Vyhodnocovací zařízení (reader) EVR–5 (model 03) slouží k odečítání nábojového stavu elektretu RME–1. Přístroj EVR–5 (model 03) je řízen mikropočítačem, který automatizuje měřící proces a umožňuje provádět výpočet průměrných objemových aktivit radonu.

Přenosný monitor RM-2 

pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. 

Systém pro měření radonu RM-2

Měřící systém je určen zejména pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Detekční princip zařízení je založen na ionizační komoře pracující v proudovém režimu. Monitorovací systém RM-2 se skládá ze tří základních provozních částí, elektrometru ERM-3 (vyhodnocovací zařízení), sady ionizačních komor typu IK-250 a ruční vývěvy. Samostatná řídící a vyhodnocovací jednotka ERM-3 zajišťuje měření elektrického proudu způsobeného ionizačními účinky radonu a jeho produktu přeměny v citlivém objemu detektoru (ionizační komory). Odběr vzorku půdního vzduchu je prováděn standardní metodou „ztraceného hrotu“ v souladu se schválenou a doporučenou metodikou SÚJB.

Programovatelný dozimetr PM 1203 M

Dozimetr využívaný během měření radonu

Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v místech měření objemových aktivit radonu v domech je zjišťován dozimetrem PM 1203 M. Přístroj je určen ke kontinuálnímu měření příkonu dávkového ekvivalentu gama záření. PM 1203 M je moderní, malý a lehký kapesní dozimetr řízený mikroprocesorem. Na displeji jsou zobrazované všechny měřené i volené a nastavované údaje.