Legislativa

Nové atomové právo

Nový atomový zákon nahrazuje od 1. ledna 2017 dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Nový atomový zákon byl přijat 14. července 2016 jako  zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

422/2016 Sb. – Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

  • § 96 Radonový index pozemku (stanovení radonového indexu pozemku)
  • § 97 Ochrana fyzické osoby před přírodním ozářením ve stavbě (hodnoty uvnitř budov, referenční úroveň)

362/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích (PDF, 281 KB)

 

Odkazy

sujb

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

https://www.sujb.cz/

sujchbo Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

http://www.sujchbo.cz/

a ještě tyto důležité:

https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/

 

Měření provádíme dle Doporučení SÚJB: